# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1085-CECL-FULL اسلامی سازی برنامه درسی بر اساس دیدگاههای روزانی هاشم شهناز کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1123-CECL امکان تاسیس علم بومی از منظر ملاحظات فلسفی حسین کلباسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1018-CECL-FULL آموزش و برنامه درسی مبتنی بر محل سمیه مولا، یوسف ادیب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1132-CECL بازنمایی اثر عوامل مؤثر در بازنگری برنامه درسی دانشگاهی رضا نوروززاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1130-CECL بافت ملاحظه ای فلسفی در بومی سازی برنامه درسی مهدی بهنیافر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1049-CECL-FULL بررسی تأثیر ساختارهای سه گانه برنامه ریزی درسی نظام آموزش و پرورش ایران بر بومی سازی برنامه درسی محسن خادمی، فاطمه زینعلی مقاله پذیرفته شده است
7 1128-CECL بررسی ضرورت اسلامی سازی علوم و استلزامات مرتبط با آن در حوزه آموزش عالی مقصود امین خندقی، زهرا حجازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1100-CECL بررسی مبانی نظری و فلسفی الگوی تعادل محور در برنامه درسی با نگاه بومی سازی علیرضا کیخا مقاله پذیرفته شده است
9 1037-CECL-FULL بررسی نگرش دبیران نسبت به آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر فرهنگ بومی بر اساس برخی ویژگیهای جمعیت شناختی زهرا کوشی، علیرضا عصاره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1032-CECL-FULL بهره گیری از الگوی مدیریت دانش در تدوین برنامه درسی بومی در علوم پزشکی خیرالنساء رمضان زاده، محسن آیتی، هادی پورشافعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1119-CECL بومی سازی برنامه درسی، تاملی بر مفهوم شناسی و رویکردها رضوان حکیم زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1007-CECL-FULL بومی سازی برنامه درسی در تجارب جهانی محبوبه زادشیر، علیرضا عصاره مقاله پذیرفته شده است
13 1112-CECL بومی سازی دانش و روانشناسی در تجارب جهانی عبدالله معتمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1026-CECL-FULL بومی سازی در برنامه درسی ریاضی عظیمه سادات خاکباز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1122-CECL بومی سازی و اصلاح و بازنگری در برنامه درسی پروین صمدی مقاله پذیرفته شده است
16 1013-CECL-FULL تبیین برنامه درسی تربیت اخلاقی بومی سازی شده بر مبنای روش های تربیتی مهدی ملکی، احمدرضا نصر اصفهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1073-CECL-FULL تبیین بومی سازی تدریس:nبا تاکید بر نقش معلم علیرضا صادقی، صابر عبدالملکی، مریم خدارحمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1053-CECL-FULL تبیین ویژگی های ماهیتی محتوای برنامه درسی دوره متوسطه دوم با رویکرد اسلامی - بومی مرتضی مرتضوی، حسن ملکی مقاله پذیرفته شده است
19 1068-CECL-FULL تحلیلی بر فرایند و مراحل بومی‌سازی برنامه درسی سمیه مرادی مقاله پذیرفته شده است
20 1131-CECL تحلیلی بر کج فهمی های بومی سازی برنامه درسی دانشگاهی رضا نوروززاده، عطیه جمشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1124-CECL تحلیل وضعیت موجود بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی محسن حاجی‎تبار فیروزجائی، رضا میر عرب رضی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1011-CECL-FULL تدوین هدف‌های برنامه درسی با رویکرد جامعه یادگیری: اصول و چالش‌ها صدیقه کریمی، احمد رضا نصر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1120-CECL چالش های تئوریک بومی سازی رحمت اله مرزوقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1090-CECL-FULL چگونگی راهبردهای تدریس معلم بر اساس مدل برنامه ریزی درسی بومی با تاکید بر آیات و روایات یحیی محمدی، خدیجه علی پور مقدم، علیرضا کیخا، سکینه واحد چوکده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1110-CECL درک فرهنگی و اجتماعی مبنایی برای بازنگری در برنامه درسی رشته مهندسی فرهاد سراجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1005-CECL-FULL دلالت های تربیتی امام علی (ع) در نهج البلاغه بر اسلامی سازی عناصر برنامه درسی حسن نجفی، حسن ملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1019-CECL-FULL دلالت های تکنیک های آینده پژوهی برای بومی سازی برنامه درسی موسی آداک، محمد رضا یوسف زاده، مرتضی شاهمرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1071-CECL-FULL راهبردهای عملیاتی بومی سازی nبررسی موردی کتاب «نظریه های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» صیاد حسین زاده، ابراهیم برزگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1075-CECL-FULL رویکرد سیاست فضیلت در بومی سازی علوم سیاسی علی عابدی رنانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1091-CECL-FULL طراحی برنامه درسی متعادل با رویکرد برنامه ریزی درسی فطری و معنوی یحیی محمدی، حسن ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1111-CECL طرح برنامه درسی مکان محور در پاسخگویی به نیاز های فراگیران مهدی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1117-CECL علوم تربیتی به مثابه علم دینی ( درآمدی بر مبادی دین شناختی تولید دانش تربیت ) ولی الله عباسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1118-CECL غفلت از دانش برنامه ریزی درسی در طراحی دوره های آموزشی علوم انسانی اسلامی زهرا حجازی، مقصود امین خندقی، جواد قندیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1127-CECL فهم مناسبات فرهنگ و برنامه درسی : راهبردی برای بومی سازی برنامه درسی زهرا نیک نام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1125-CECL گذار از فلسفه کنش تا فلسفه دانشگاه هادی موسوی، سیدحمیدرضا حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1133-CECL مبانی انسان شناختی علوم انسانی از دیدگاه امام خمینی ولی الله عباسی مقاله پذیرفته شده است
37 1016-CECL-FULL مبانی بومی سازی برنامه درسی سیدشهاب مرادی، زینب خاتون افراسیابی، علیرضا عصاره مقاله پذیرفته شده است
38 1129-CECL مبانی فلسفی بومی سازی برنامه درسی سیمین عارفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1126-CECL مزایا و ظرفیت‌های برنامه درسی بومی در ایران محمد جوادی پور، سهراب محمدی پویا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1134-CECL نسبت بومی سازی برنامه ی درسی با تمرکززدایی عباس شکاری، مینا سلیمیان ریزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1108-CECL نسبت بومی سازی برنامه درسی و برنامه درسی مبنی بر فرهنگ علیرضا صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1121-CECL نظریه پردازی حلقه مفقوده در بومی سازی برنامه های درسی پروین صمدی مقاله پذیرفته شده است
43 1072-CECL-FULL واکاوای جایگاه درس پژوهی در بومی سازی تدریس:nتاکید بر نقش معلم صابر عبدالملکی، مهناز قاسمی، حدیثه تنها، مریم خدارحمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است