اطلاعیه نحوه دریافت گواهی پذیرش مقالات برای افرادی که در همایش حضور نداشته اند
1395-03-05

ضمن سپاس از کلیه فرهیختگان گرامی که در نخستین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی حضور بهم رسانیدند به استحضار آن دسته از پژوهشگران محترمی که موفق نشده اند در این همایش حضور پیدا کنند میرساند که جهت دریافت گواهی لازم است اقدامات ذیل را انجام دهند:

1- ارسال نشانی دقیق پستی به ایمیل دبیرخانه به نشانی : 

cecl@atu.ac.ir

 

 2- واریز هزینه :

پیک برای سروران تهرانی : 150000 ریال ( پانزده هزار تومان )

و هزینه پست سفارشی برای ارجمندان خارج از شهر تهران 120000 ( دوازده هزارتومان )

به شماره کارت بانک تجارت 6273531010243153 به نام آقای حسین نوروزی

( از اعضای محترم کمیته علمی همایش هزینه ای اخذ نخواهد شد و ارسال نشانی کفایت می کند )

3- ارسال تصویر فیش واریزی یا شماره رهگیری به ایمیل دبیرخانه

با احترام - دبیرخانه همایش ملی بومی سازی.