اطلاعیه در خصوص زمان اعلام نتایج ارزیابی مقالات
1395-02-22

ضمن سپاس از کلیه دانشجویان گرامی، اساتید فرهیخته و پژوهشگران ارجمندی که آثار خود را برای دبیرخانه همایش ملی بومی سازی برنامه درسی ارسال نموده اند به استحضار میرساند که فرآیند داوری توسط اعضای محترم کمیته علمی همایش درحال انجام است و نتایج آن تا عصر روز شنبه مورخ 1395/2/25 اعلام خواهد شد.

دبیرخانه همایش ملی بومی سازی برنامه درسی