تغییر تاریخ برگزاری همایش ملی بومی سازی برنامه درسی
1395-02-08

به استحضار علاقه مندان به حضور در همایش ملی بومی سازی برنامه درسی می رساند با توجه به تداخل زمان اولیه پیش بینی شده برای برگزاری همایش ملی بومی سازی برنامه درسی با آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، این همایش دو روز زودتر یعنی دوشنبه سوم خرداد 1395 برگزار خواهد شد.

دبیرخانه همایش ملی بومی سازی برنامه درسی