تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی
1394-12-13

به استحضار علاقه مندان به ارائه اثر در اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی می رساند که مهلت ارسال چکیده مقالات تا 20 اسفند ماه 1394 تمدید شد.