این همایش دو روزه با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه‌های اصلی بومی سازی برنامه‌ی درسی، ایجاد امکان برای صاحب‌نظران به منظور ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص بومی سازی برنامه درسی و نیز زمینه سازی و کمک برای تحول برنامه‌های درسی با رویکرد اسلامی و بومی و با مشارکت دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این حوزه 5 و 6 خرداد ماه سال آینده در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌گردد. وی با اشاره به مرجعیت قطب علمی بومی سازی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: با توجه به ظرفیت آموزشی و توان علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی، این قطب در دانشگاه علامه طباطبائی تهران تشکیل شده است و این قطب با برگزاری‌های نشست‌های دوره‌ای ، دستیابی به اهداف خود را دنبال می‌نماید.

برگزاری همایش ملی بومی سازی برنامه درسی حاصل برگزاری این سلسله نشست‌ها و هم افزایی‌ها است و نمایندگان دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز عضو شورای سیاستگذاری این همایش‌اند.

 دبیرهمایش  با دعوت از استادان، صاحبنظران این حوزه برای مشارکت در این همایش ملی در قالب ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود و در قالب موضوعاتی مثل مبانی، چیستی، چگونگی بومی سازی برنامه درسی، بومی سازی برنامه درسی در قلمرو علوم مختلف و تجارب جهانی آن، آسیب شناسی بومی سازی برنامه درسی و تولید علم دینی در حوزه برنامه درسی را از محورهای این همایش دو روزه برشمرد و افزود: مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 اسفند ماه سال جاری و ارسال اصل آن تا 31 فروردین ماه سال آینده خواهد بود.

                          و من الله توفیق